info-dms-car

سیستم مدیریت ریسک ناوگان حمل و نقل

کاهش آمار تصادفات

 کاهش مصرف سوخت

افزایش بهره‌وری ناوگان

کاهش هزینه های نگهداری ناوگان

سیستم مدیریت ریسک ناوگان حمل‌ونقل چیست؟​

سیستم مدیریت ریسک ناوگان حمل‌ونقل به عنوان یک سیستم جامع مزایای بسیاری را برای سازمان شما ایجاد می‌نماید. این سیستم با تمرکز کردن بر سه شاخص کاهش آمار تصادفات، کاهش هزینه های نگهداری وسایل نقلیه و کاهش میزان سوخت مصرفی ناوگان حمل‌ونقل، ایمنی را افزایش داده و هزینه ها را بطور محسوسی کاهش خواهدداد. به توجه به آمار تصادفات در ایران، این سیستم با رویکردی یکپارچه تمامی بخش های درگیر در فرایند حمل‌و نقل سازمان شما را پوشش داده و با آنالیز نمودن فرایندها راهکارهایی واقعی، عملیاتی، بومی سازی شده و مناسب با شرایط سازمان دارای قابلیت اجرا و نتیجه‌گرا به شما ارائه خواهد داد.

info-dms-driver

اصل 3190 چیست؟

در کشور ایران بر اثر تصادفات رانندگی در هر 31 دقیقه یک نفر کشته می شود و در هر 90 ثانیه یک نفر مجروح می گردد.

n00005629-r-b-003
resized_720507_926

تاثیر 3190 بر ناوگان شما چگونه می باشد؟

سیستم مدیریت ریسک ناوگان حمل‌ونقل

ماژول های ارزیابی

ارزیابی ها بصورت ماژولار بوده و متناسب با نیاز کارفرما، بر اساس ویژگی های شغلی ونوع ماموریت های  رانندگی محوله قابل تغییر می‌باشد.

ارزیابی راننده

دانش، مهارت، ویژگی های شخصیتی و وضعیت سلامت

ارزیابی راه

بررسی نقاط ضعف ایمنی راه و ارائه راهکار های اصلاحی و پیشگیرانه

ارزیابی ایمنی وسایل نقلیه

ارزیابی تناسب ایمنی وسیله نقلیه با ماموریت محوله

تدوین دستورالعمل ها

بررسی، بازبینی و بروزرسانی دستورالعمل های حمل و نقل

Picture5

ماژول اول

ارزیابی سطح ریسک و نیازسنجی آموزشی رانندگان

چه راننده ای و با چه ویژگی های شخصیتی؟

با چه سطحی از دانش و مهارت رانندگی و با چه بیماری های تاثیرگذار بر فرآیند رانندگی؟

در ناوگان حمل و نقل شما مشغول به کار است و شما را به مقصد می رساند؟

آیا این فرد برای شغل رانندگی مناسب است؟

نقاط قوت و ضعف این راننده چیست؟

این راننده برای چه شغلی در زیر مجموعه رانندگی صلاحیت دارد؟

رانندگی عادی ناوگان سبک یا سنگین؟

رانندگی های تخصصی( تعقیب و گریز؟ راننده مدیر و VIP ؟ و...)

راننده ناوگان سنگین (مسافربری؟ حمل بار عادی یا ویژه؟ و...)

نیاز آموزشی این راننده با توجه به ارزیابی های صورت پذیرفته کدام دوره ها و کدام ماژول ها می باشند؟ 

ارزیابی شخصیتی

ارزیابی شخصیتی

سازگاری افراد با شغل مربوطه از طریق ارزیابی های شخصیتی مشخص می شود. بطور مثال فردی با آستانه عصبیت بالا و پرخاشگر گزینه خوبی برای رانندگی نمی تواند باشد چرا که ریسک عصبانیت های لحظه ای و عکس العمل های خطرناک از جانب وی همواره وجود خواهد داشت.

مرحله اول
مرحله دوم
ارزیابی دانش

ارزیابی دانش

سطح دانش تئوری رانندگان از طریق اخذ آزمون های مربوطه و بصورت تخصصی مشخص می شود. همواره میزان دانش با نحوه عملکرد  ارتباط مستقیمی دارند.

ارزیابی مهارت

ارزیابی مهارت

ارزیابی میدانی کمک شایانی می نماید تا نقاظ ضعف راننده مشخص شده و برنامه آموزشی مورد نیاز برای برطرف کردن آن ایراد تدوین گردد.

مرحله سوم
مرحله چهار
پرونده پزشکی

پرونده پزشکی

بسیاری از بیماری ها نقش تاثیر گذار بر فرآیند رانندگی دارند و برای رانندگانی که دچار آن بیماری ها می باشند دستورالعمل های خاص مورد نیاز می باشد.

ایجاد پروفایل و گروه‌بندی

ایجاد پروفایل و گروه‌بندی

ایجاد پروفایل تخصصی و گروه بندی رانندگان ناوگان در مورد ریسک بروز حادثه به مدیران کمک می کند که حوادث را تا حد زیادی پیش بینی نموده و از بروز آن جلوگیری نمایند.

مرحله پنج

مراحل ارزیابی راننده

با اجرای کامل این فرایند امکان تدوین دستورالعمل ناوگان حمل و نقل بصورت کاملا تخصصی برای ناوگان شما ایجاد می‌شود.

info-dms-temperature

ارزیابی شخصیتی

مرحله اول

سازگاری افراد با شغل مربوطه از طریق ارزیابی های شخصیتی مشخص می شود. بطور مثال فردی با آستانه عصبیت بالا و پرخاشگر گزینه خوبی برای رانندگی نمی تواند باشد چرا که ریسک عصبانیت های لحظه ای و عکس العمل های خطرناک از جانب وی همواره وجود خواهد داشت.

info-dms-headposition

ارزیابی دانش

مرحله دوم

سطح دانش تئوری رانندگان از طریق اخذ آزمون های مربوطه و بصورت تخصصی مشخص می شود. همواره میزان دانش با نحوه عملکرد  ارتباط مستقیمی دارند.

 
info-dms-identity

ارزیابی مهارت

مرحله سوم

ارزیابی میدانی کمک شایانی می نماید تا نقاظ ضعف راننده مشخص شده و برنامه آموزشی مورد نیاز برای برطرف کردن آن ایراد تدوین گردد.

info-dms-heartbeat

پرونده پزشکی

مرحله چهارم

بسیاری از بیماری ها نقش تاثیر گذار بر فرآیند رانندگی دارند و برای رانندگانی که دچار آن بیماری ها می باشند دستورالعمل های خاص مورد نیاز می باشد.

info-dms-driver-seat-wheel

ایجاد پروفایل و گروه‌بندی

مرحله پنجم

ایجاد پروفایل تخصصی و گروه بندی رانندگان ناوگان در مورد ریسک بروز حادثه به مدیران کمک می کند که حوادث را تا حد زیادی پیش بینی نموده و از بروز آن جلوگیری نمایند.

پروفایل رانندگان و گروه‌بندی آن‌ها

پس از اتمام مراحل مختلف ارزیابی، کلیه رانندگان ناوگان در گروه زیر دسته‌بندی می‌شوند که متعاقب آن سطح ریسک و نیاز آموزشی هر کدام از رانندگان بطور دقیق مشخص می‌شود.

گروه خوب

نیازمند بازآموزی

سطح دانش علمی خوب

رفتارهای بی‌خطر در رانندگی

قابل اعتماد در رانندگی

و ...

گروه متوسط

نیازمند آموزش

سطح دانش علمی متوسط

رفتارهای کم خطر در رانندگی

قابل اعتماد در رانندگی

و ...

گروه ریسک کم

نیازمند آموزش فوری

سطح دانش علمی کم

رفتارهای پر خطر در رانندگی

غیر قابل اعتماد در رانندگی

و ...

گروه ریسک زیاد

نیازمند آموزش آنی

سطح دانش عملی اندک

رفتارهای پر خطر حادثه ساز

غیر قابل اعتماد در رانندگی

اجازه حمل کالا برای مدت محدود

و ...

Picture4

ماژول دوم

ارزیابی راه

از مسیرهای تردد ناوگان کدام یک ریسک بیشتری دارند؟
مسیرهای جایگزین کدامند؟
بر اساس کدام شاخص ها مسیرها را انتخاب کنیم؟
دفترچه ایمنی مسیرهای تردد چیست؟

ماژول سوم

ارزیابی ایمنی وسایل نقلیه

شرایط اقلیمی کشور ایران و شرایط متفاوت کار هر سازمان ایجاب می نماید که بررسی های تخصصی با توجه به انتظارات و مسئولیت های متوجه ناوگان بر روی وسایل نقلیه صورت پذیرد.

IMG_20210705_093920
دستورالعمل

ماژول چهارم

تدوین دستورالعمل ها

عموم دستورالعمل های موجود در سازمان ها یا ترجمه ای ناقص از نسخه های خارجی بوده که با توجه به شرایط منطقه و کشورهای دیگری در سالیان دور تدوین شده یادستورالعملی برای ناوگان وجود ندارد.

آموزش بیش از

0
نفر.ساعت راننده

ارزیابی ریسک بیش از

0
راننده

آموزش و ارزیابی در

0
شهر کشور

بیش از

0
سال تجربه‌کاری
advanced divider